Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Bosquets de ribera, galeries caducifòlies

Vegetació de ribera al Daró

En un paisatge vegetal marcadament mediterrani, els cursos d’aigua del massís generen unes condicions particulars de disponibilitat d’aigua i frescor ambiental que afavoreixen la formació de petits bosquets de ribera al seu voltant. Aquestes comunitats caducifòlies ofereixen a la tardor una riquesa de colors que contrasta amb la verdor permanent pròpia dels alzinars i suredes propers.

La verneda, el bosc més representatiu de ribera, es desenvolupa a les ribes de les rieres més importants i feréstegues, que porten aigua una bona part de l'any. L'espècie dominant és el vern, acompanyat d'oms, freixes i salzes. El sotabosc és ocupat per arbusts de fulla tendra com el sanguinyol o l’evònim, lianes com la vidalba, l’esbarzer i l’heura i per una gran densitat d’herbes tendres de florida primaveral com el corniol, la gatassa, la consolda o el marcòlic.

La verneda es veu acompanyada en els fondals humits de torrenteres per altres comunitats pròpies de ribera com les avellanoses i les gatelledes, així com per les salzedes en els trams més baixos i de llit més ample. Totes aquestes comunitats resseguirien bona part de la xarxa hidrogràfica del massís formant boscos estrets en galeria. Malgrat això, les alteracions produïdes especialment per tales descontrolades i plantacions d’arbres de creixement ràpid, han provocat un estat de degradació on predomina més un mosaic de comunitats vegetals, en el qual sovintegen arbres al·lòctons com les acàcies i espècies pròpies d’arbredes, com els pollancres i els plàtans.

La fauna de ribera es caracteritzada per espècies amants de la humitat, com és el cas de les salamandres, els llimacs i el vidriol. Les aus hi són representades per espècies com el cargolet, el rossinyol, l’oriol o el picot garser gros. Dins la llera, i a partir de finals de primavera, període en que les lleres s’assequen i l’aigua es concentra en gorgues, es quan hi podrem observar una major quantitat de petits animals: granotes i gripaus, serps d’aigua, i molts invertebrats (libèl·lules sabaters, escarabats d’aigua i altres xinxes aquàtiques, cargols d’aigua etc.) que volen, es capbussen, neden, suren o repten en aquest petit hàbitat. Els peixos com la bagra, el barb i el petit espinós, també depenen d’aquests reductes d’aigua per a sobreviure i reproduir-se. Aquesta concentració d’aigua i fauna fa que d’altres, com el blauet i alguns mamífers, hi acudeixin regularment per a beure-hi i cercar-hi aliment.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek