Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Claps forestals singulars de les Gavarres

L’estudi elaborat per l’empresa Terradebosc S.L. ha tingut com objectius principals conèixer les 40 formacions forestals més significatives del massís que permetin valorar l’espai i la necessitat de gestió en el massís, crear unes bases de valoració pròpies dels claps forestals singulars del massís a partir d’uns bioindicadors predefinits, disposar d’uns criteris tècnics per planificar, supervisar i gestionar els diversos espais forestals del massís.

Per ralitzar l'estudi es va utilitzar una metodologia que permetia ampliar el coneixement i la conservació de la massa forestal del massís, així com la seva evolució i gestió en el futur.

Per consultar les fitxes descriptives dels claps forestals singulars us podeu posar en contacte amb els Serveis Tècnics del Consorci de les Gavarres

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek