Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS. Estació d´anellament d´aus (Programa SYLVIA)

Des de l’estiu de l’any 2004 s’ha establert a la finca de Can Vilallonga (Cassà de la Selva), una estació d’anellament d’aus d’esforç constant. Aquesta estació està emmarcada en el programa SYLVIA de l’ICO (Institut Català d’Ornitologia www.ornitologia.org). El seguiment és promogut pel Consorci de les Gavarres i el duu a terme l'Associació Galanthus.

La utilitat de les estacions d'anellament d’esforç constant com a eines de seguiment d'ocells està avalada pels resultats obtinguts pels programes de monitoratge pioners duts a terme des de principis dels anys 80 a Gran Bretanya i Irlanda i, posteriorment, a Amèrica del nord.

L’objectiu de l’estació ornitològica de Can Vilallonga és per una banda, conèixer diferents aspectes sobre les poblacions d’algunes espècies d’aus comunes del massís de les Gavarres, i per altra participar en el Programa Sylvia de l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) per a l’obtenció d’informació a llarg termini de les poblacions d’un determinat nombre d’aus al territori català.

L’hàbitat triat per a la ubicació de l’estació és la sureda, un dels boscos mediterranis d’escleròfil·les representatiu del massís. Aquesta comunitat forestal és un dels ambients mediterranis amb major diversitat d’aus, atès que el seu estrat arbori esclarissat i l’abundant cobertura arbustiva afavoreixen alhora els ocells de bosc i els de brolla.

En aquesta pàgina podeu descarregar els informes anuals de l'estació d'anellament.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek