Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

La Gestió Forestal a can Vilallonga

La finca de Can Vilallonga es troba a Cassà de la Selva, a la comarca del Gironès, dins l’Espai d’Interès Natural les Gavarres. L’Institut Català del Sòl (INCASOL) n’és el propietari i el Consorci de les Gavarres en te cedida la gestió i l’usdefruit.

Es tracta d’una finca forestal de 243 hectàrees, de les quals 227 ha. son de bosc, 14 ha. son terres de conreu i 2 ha. corresponen a espais oberts on hi ha la masia i la bassa.

Pendents predominants 10-30%
Alçada màxima 281 m.s.n.m.

Els Hàbitats forestals que es troben més bén representats son els següents:

HÀBITAT FORESTAL Superfície Espècies acompanyants
Bosc irregular de sureda 49,56 ha.   alzina i roure
Bosc mixt de sureda amb pi pinyer 32,88 ha. alzina i roure
Bosc alt de pi pinastre 62,96 ha. alzina surera
Bosc alt de pinassa 41,65 ha. alzina surera i pi pinastre
Bosc de ribera (tremoleda i verneda)   38,85 ha. a. surera, alzina i roure

La sureda de la finca te l’origen en les tallades arreu a inicis del segle XX, encara que es pot considerar que té una estructura irregular. Les pinedes en canvi son boscos regulars regenerats de manera natural a partir dels incendis forestals dels anys 1979, 1972 i 1947.

patrimoni cultural

Com a particularitat de la finca destaquen diversos elements de patrimoni cultural que ens han arribat fins a dia d’avui.

- Sistema hidràulic format per cinc aqüeductes del segle XVIII que porten aigua a la bassa.
- La bassa que s’utilitzava per a regar els conreus.
- Restes d’un forn de rajols.
- Diversos forns de carbonet repartits pel bosc.

LA GESTIÓ SILVIPASTORAL

La gestió dels boscos i conreus de can Vilallonga es realitza d’acord amb el Pla d’Ordenació Forestal aprovat l’any 1997 i que s’ha anat executant fins avui. Les línies principals del document son les següents:

Camps de conreu – dedicats en part al cultiu de farratges –userda,ordi, civada- i en part al pasturatge d’un ramat de 150 cabres que també pastura el bosc.

Sureda – posada en producció després de 25 anys d’abandó. S’executen principalment l’espelagrinat i treballs de regeneració. El pasturatge del ramat fa una important gestió del sotabosc.

Pinedes – aparegudes després dels diversos incendis, es gestionen com a bosc regular. Tenen edats compreses entre els 30 i els 60 anys segons la zona. Es gestionen per aclarida successiva i s’afavoreix la successió cap a la sureda.

Bosc de ribera – s’afavoreix el desenvolupament d’aquest bosc i es te cura del seu estat de conservació pel seu valor ecològic i paisatgístic.

ALTRES ACTIVITATS:

- Estació d’anellament (Programa Sylvia). Seguiment anual d’aus en la sureda.
- Estudi de la viabilitat econòmica. Estudi realitzat per l’Instituto de Economía y Geografía del CSIC.
- Seguiment d’Ocells Comuns (SOC). Seguiment d’aus realitzat per voluntaris.
- Mostreig experimental de la sureda. Parcel·les de mostreig per avaluar dos tipus de gestió de la sureda.
- Educació Ambiental i activitats divulgatives. Visites per a escolars a l’estació d’anellament, jornades tècniques i activitats lúdiques.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek