Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

La Gestió Forestal Transfronterera

Territoris representats en el projecte

El projecte La gestió forestal transfronterera s’ha portat a terme en els territoris de l’Alta Garrotxa, el Vallespir i les Gavarres. L’objectiu del projecte ha estat aprofundir en el coneixement de la gestió forestal dels territoris representats i millorar l’intercanvi d’informació i de coneixement entre les entitats implicades en la gestió dels respectius espais forestals. Les línies de treball han estat la realització d’estudis de coneixement i de planificació, la cooperació amb altres entitats relacionades amb el sector forestal i els espais naturals, la preservació del medi i la prevenció de riscos i la valorització i difusió del territori.

El Consorci de les Gavarres ha actuat com a cap de files del projecte i es dona la particularitat que és l’únic projecte del programa INTERREG amb un cap de files català. El altres socis del projecte son el Consorci de l’Alta Garrotxa, el Pays Pyrénées Méditerranée, el Centre Régional de la Propiété Forestière, Coopérative Forestière , l’Office National des Forêts, Institut Méditerranéen du Liège, el Syndicat des Propiétaires Forestiers et Sylviculteurs de Pyrénées-Orientales, l’Association Initiation à la Forêt i l’Association Bois Energie 66.

Aquest projecte ha permès avançar en el coneixement de diversos aspectes de la gestió i patrimoni forestal i realitzar inversions en el territori com l’adequació d’espais de treball, punts d’informació, itineraris i treballs per a la prevenció d’incendis o la millora d’hàbitats. El projecte es va iniciar l’any 2002 i s'ha donat per finalitzat el 2007. Ha tingut un pressupost total de 1.703.524 € dels quals el 50% ha anat a càrrec dels fons FEDER i el 50% a càrrec dels socis.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek