Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS. Seguiment de fauna aquàtica a les Gavarres

Des de l'any 2007 a les Gavarres es duu a terme un programa de seguiment de les poblacions de peixos en els diferents cursos fluvials. Alhora amb aquest seguiment es recullen dades d'amfibis i altra fauna aquàtica, així com informació sobre l'estat de conservació dels hàbitats fluvials i de la qualitat de l'aigua.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek