Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Treballs forestals de millora en espais públics

El Consorci de les Gavarres, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Girona han signat un conveni per a l'execució del projecte titulat "Treballs forestals de millora en espais de titularitat pública o d'interès públic dins l'EIN les Gavarres". Aquest conveni s'emmarca dins del "Conveni de col•laboració per la preservació i difusió dels valors naturals dels municipis de la demarcació de Girona" signat per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i la Diputació de Girona.

L'aportació econòmica de l'Obra Social "la Caixa" al projecte és de 302.000€ i està previst que s'executi en dues anualitats, 2007 i 2008. Els àmbits en els que s'actuarà són espais on l'actuació sigui estratègica per la prevenció i lluita contra incendis forestals, terrenys de domini hidràulic, la xarxa viària secundària i senders, la xarxa viària preferent i primària, finques de titularitat pública i l'entorn d'elements patrimonials d'interès del massís.

Un dels objectius del conveni de col•laboració del Consorci amb la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa", és la participació de col•lectius de persones desafavorides mitjançant entitats i empreses d'inserció sociolaboral. Per això els treballs establerts en el conveni els executarà el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), organisme del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través d'un acord de col•laboració que ha signat amb el Consorci.

El CIRE te per objectiu satisfer el dret al treball de les persones sotmeses a mesures penals, internades en establiments penitenciaris de Catalunya, alliberades condicionals i sotmeses a mesures penals alternatives, mitjançant la creació de llocs de treball productius. Una de les línies que ha desenvolupat és la dels treballs forestals.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek